SMART INŠTALÁCIE

Systém inteligentného riadenia elektroinštalácií budov vám umožní ľahko ovládať systémy, ktoré spájajú ovládanie osvetlenia, teploty, zábavy, bezpečnosti či elektrických zariadení do jedného systému, ktorý môžete ovládať z jedného inteligentného bodu - či už telefónu, tabletu alebo počítača. 

FOTOGALÉRIA

Systém ovládaný cez telefón či tablet je schopný merať, regulovať, spínať a sledovať aktuálne stavy, ktoré ďalej spracováva riadiaca jednotka. Riadiaca jednotka je schopná vyhodnocovať vstupy zo senzorov, pomocou ktorých reguluje teplotu v rámci objektov, naklápa žalúzie, vyhodnocuje kvalitu ovzdušia a prispôsobuje svetelné podmienky podľa toho, či sa v miestnosti nachádzajú osoby alebo nie. Tieto systémy môžu slúžiť aj ako základná ochrana proti vniknutiu do objektu.